Official Shopify Partner

Set up & design Shopify website
Provide low cost solution for global shipping service
Deep consulting about e-commerce
Support professional branding

 
Tại sao lại là Shopify ?


  • Quản lý và sử dụng dễ dàng mà không cần hiểu biết về kỹ thuật lập trình
  • Quản lý tồn kho, đăng sản phẩm không giới hạn, chương trình khách hàng thân thiết..v..v...
  • Hệ thống báo cáo truy cập, tối ưu đơn hàng và doanh thu chuyên nghiệp
  • Hỗ trợ cổng thanh toán toàn cầu : Paypal, Stripe, 2Checkout...v..v...
  • Có thể xử lý 10.000 đơn hàng trên 1 giây, 1 triệu lượng truy cập một phút
  • Hệ thống email marketing tự động gửi giúp tăng tỷ lệ mua hàng


NỀN TẢNG TMĐT #1 THẾ GIỚI

600.000+
WEBSITES BÁN HÀNG TOÀN CẦU

1.000.000+
LƯỢT MUA HÀNG TRÊN 1 GIÂY

85 TỶ USD
GIÁ TRỊ HÀNG HOÁ BÁN RA


REACH OUT TO H3 SPACE


Doesn't matter you're working as an individual or part of a business team, as long as you want to sell globally with e-commerce, we can help you. Please send us your requests and we will get back to you right away within 24 hour.

Contact Us